Tolwegen

Wilt u weten hoeveel tol u deze vakantie in het buitenland moet betalen? Lees hieronder meer. U kunt ook alles lezen over plannen voor tolwegen in Nederland.

Toltarieven zomer 2013

Gaat u binnenkort op vakantie en wilt u de toltarieven weten? Kijk op tolwegen Europa voor alle toltarieven van 2013.

Alle files opgelost?

Op zich is het een logische gedachte om burgers de mogelijkheid te bieden om een snellere weg te pakken tegen een kleine meerbetaling. Is het zo dat sommigen wat meer urgentie hebben dan anderen?
Wat vindt u? Heeft een hardwerkende vrouw die op tijd moet zijn om haar kinderen van de creche te kunnen halen meer recht om tijdens de spits op de snelweg te rijden dan opa die vandaag is gaan klaverjassen?

Maar lost een extra betaalde weg aanleggen wel iets op? Tolwegen leiden niet automatisch tot minder files, aangezien die wegen ook vol moeten zijn om te kunnen renderen.

Oplossingen voor mobiliteit Nederland

Met de tolwegen wordt een andere moeilijke discussie verhult, namelijk dat het de politiek niet lukt om tot daadkrachtige besluitvorming over de infrastructuur te komen. Dit komt door een paradigma, een conflict in belangen, tussen links en rechts.

  • Links vindt vervoer milieuonvriendelijk en wil het individuele vervoer tegengaan en het collectieve / openbare vervoer stimuleren. Extra wegen passen niet in die gedachte en leiden vanuit die gedachte ook niet tot een oplossing. Meer aanbod creert alleen maar meer vraag.
  • Rechts wil zoveel mogelijk mobiliteit bieden om de economische groei te stimuleren en wil zoveel mogelijk bewegingsvrijheid aan haar burgers bieden.

Ons inziens zou je zeker nog wel extra asfalt kunnen aanleggen. Zolang openbaar vervoer nog onvoldoende een alternatief biedt is infrastructuur in de vorm van snelwegen een noodzakelijke voorwaarde voor economische groei. Het tegengaan van het individuele vervoer kan op vele andere manieren; door thuiswerken te bevorderen, door de Nederlandse autovoorraad versneld milieuvriendelijk te maken, door een kilometerheffing in te voeren tijdens piekbelastingen en ga zo maar door.

Het simpel tolheffen op een traject is een ongenuanceerde en simplistische aanpak, terwijl er vele alternatieven voor handen zijn. Tolwegen zijn niet nodig om de files te bestrijden.

Tolwegen Nederland

U leest hier alles over de tolwegen in Nederland. Het aantal tolbruggen en tolwegen in Nederland is beperkt van omvang, het is maar mondjesmaat geprobeerd in Nederland. In Europa daarentegen is een heel netwerk aan tolwegen in diverse landen. Kijk voor meer informatie over tolwegen europa. Kijk ook eens voor een goedkope autoverzekering of goedkope autoverzekering vinden.