Discussie

Vraag

10 januari 2012 - Zijn tolwegen juist stimulerend of verslechteren ze juist de Nederlandse economie? En is het reël voor de Nederlandse overheid om de wegenbelasting af te schaffen en hier voor in de plaats tol te gaan heffen?

Antwoord

Er is niet simpelweg te stellen welk effect tolwegen op de economie hebben, dat hangt er vanaf hoe deze worden vormgegeven. Kern van het verhaal is volgens ons dat meer mogelijkheden voor mobiliteit de economie stimuleren. Als een hogere mobiliteit kan worden bereikt door meer asfalt, dan is dat voldoende.

Maar telkens zien we dat meer asfalt een verkeersaanzuigende werking heeft. Daarom zou een prijsmechanisme zoals de kilometerheffing, maar dan wel enkel tijdens de spits, effectief kunnen zijn; voor diegenen die willen is er op betaalbare wijze mobiliteit beschikbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat het koppelen van een betaling aan het gebruik van de weg tijdens de spits heel effectief kan zijn om meer mobiliteit te bieden, wat weer goed is voor de economie. Ook lijkt het ons dat het bedrijfsleven deze beperkte extra kosten graag draagt, zeker als e.e.a. kostenneutraal zou zijn omdat de wegenbelasting vervalt.