Hieronder geven wij enkele voor- en nadelen van tolwegen. Kijk voor meer informatie op onze pagina met meningen en standpunten over tolwegen.

Voordelen tolwegen

Het is op zich een logische gedachte om burgers de mogelijkheid te bieden om een snellere weg te pakken tegen een kleine meerbetaling. Het zou fors afwijken van de nivelleringsgeest die al eeuwen in Nederland heerst. Iedereen moet gelijk zijn en gelijke rechten krijgen.

Je mag niet met iets meer geld voorrang kopen. Deze gedachte heeft ons veel goeds gebracht, zoals het zorgstelsel. Maar zou het voor wegen toch niet kunnen zijn dat sommigen wat meer urgentie hebben dan anderen?

Nadelen tolwegen

Tolrijden heeft ook zeker keerzijdes. Biedt een tolweg op de langere termijn ook echt een alternatief?

Het is de bedoeling dat de tolwegen worden gefinancierd en geexploiteerd door marktpartijen zoals grote banken, beleggers en pensioenfondsen. Zij zullen als eis voor de investering stellen dat er genoeg auto's over de tolweg rijden. Er is dus geen belang of mechanisme om het vrije wegennet te verbeteren. Des te meer files op de reguliere wegen, des te beter de exploitatie van de tolweg. De overheid zou zelfs gehinderd kunnen worden door de eisen van de marktpartijen om het wegennet verder uit te breiden.

Ook hier wordt een menging gemaakt van publieke en private belangen, en dat leidt doorgaans niet tot iets goeds.

In feite is het een privatiseringsslag. Kijk maar naar de zorg, de NS en de verzekeraars. Stuk voor stuk ellende-dossiers waar marktwerking maar weinig goeds heeft gebracht. Zorg en infrastructuur zijn bij uitstek terreinen waar de overheid haar alleenrecht dient te behouden om het publieke belang zo goed mogelijk te dienen.